Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2206
Title: Odmiany lokalne języka jako przejaw identyfikowania się z kulturą regionu : (po lekturze książki Aldony Skudrzyk, Krystyny Urban "Małe ojczyzny : świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych")
Authors: Waśkowski, Krzysztof
Keywords: tożsamość lokalna; świadomość kulturowa
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 187-191). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka Aldony Skudrzyk i Krystyny Urban pokazuje, jak prasa wpływa na kształtowanie tożsamości lokalnej. Z tekstów prasowych przytoczonych w pracy wynika, że tożsamość wypływa z regionalnego dziedzictwa kulturowego, na które składają się tradycje, obyczaje, stroje ludowe, kuchnia, odtwarzanie starych i tworzenie nowych legend. Funkcję tożsamotwórczą mogą również pełnić autorytety osób związanych z danym regionem, a wypromowane właśnie przez media prasowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2206
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waskowski_odmiany_lokalne_jezyka.pdf284,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons