Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2206
Tytuł: Odmiany lokalne języka jako przejaw identyfikowania się z kulturą regionu : (po lekturze książki Aldony Skudrzyk, Krystyny Urban "Małe ojczyzny : świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych")
Autor: Waśkowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: tożsamość lokalna; świadomość kulturowa
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 187-191). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Książka Aldony Skudrzyk i Krystyny Urban pokazuje, jak prasa wpływa na kształtowanie tożsamości lokalnej. Z tekstów prasowych przytoczonych w pracy wynika, że tożsamość wypływa z regionalnego dziedzictwa kulturowego, na które składają się tradycje, obyczaje, stroje ludowe, kuchnia, odtwarzanie starych i tworzenie nowych legend. Funkcję tożsamotwórczą mogą również pełnić autorytety osób związanych z danym regionem, a wypromowane właśnie przez media prasowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2206
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Waskowski_odmiany_lokalne_jezyka.pdf284,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons