Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22151
Title: Od redaktorów
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Małysa, Oksana
Wilk, Gabriela
Keywords: przekład; tłumaczenie; tłumacze; przekład artystyczny; przekład filmowy i sceniczny; badania przekładowe; przekład specjalistyczny; warsztat tłumacza; dydaktyka przekładu
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk (red.), "Przestrzenie przekładu. T. 4" (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
Abstract: "Oddajemy do rąk Państwa kolejny tom monografii Przestrzenie przekładu. Szerokie potraktowanie tematu, zawarte w tytule, pozwala na prezentację wyników, w których uwzględniono różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorzy artykułów, które znalazły się w tomie, poruszają wiele bardzo istotnych zagadnień, ukazując całą gamę możliwości interpretacyjnych. Łączy je jedno – wszystkie pozostają w sferze przekładu. Przedmiotem refleksji były więc zarówno kwestie o charakterze ogólnym, jak i szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22151
ISBN: 978-83-226-3821-7
978-83-226-3822-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubocha-Kruglik_Od_redakcji.pdf402,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons