Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2216
Tytuł: "Złapać bakcyla", czyli o ewolucji znaczeń niektórych wyrazów z leksyki medycznej i potocznej
Autor: Pukalska, Barbara
Słowa kluczowe: ewolucja znaczeń wyrazów; leksyka medyczna; leksyka potoczna
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 71-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to selected lexemes functioning both in medical and colloquial lexis. They are divided into three categories. The first one contains the names of serious and dangerous diseases such as gangrena (gangrene) and cholera (cholera). The second includes the names of disorders of speech and sight organs functioning, that is niemota (muteness), ślepota (blindness), dalekowzroczność (long‑sightedness) and krótkowzroczność (short‑sightedness) while the third one covers the names of diseases related to mental functioning disorders and names of people suffering from them such as kretynizm (cretinism), kretyn (cretin), debilizm (moronism), debil (moron), imbecyl (imbecil), idiotyzm (idiotism), idiota (idiot), mania (mania), maniak (maniac). The article makes an attempt at presenting and comparing a medical and colloquial meaning of these lexemes. The analysis shows among others that as the medical meanings of the words in question refer to both the functioning of the body and the mind the colloquial ones refer most often to the sphere of psyche, intellect and morality. The article also pays attention to the emotional marking of these lexemes in a colloquial meaning, and permeation of words from medical terminology into the colloquial language (and the other way round).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2216
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pukalska_Zlapac_bakcyla_czyli_o_ewolucji_znaczen_niektorych_wyrazow.pdf335,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons