Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22163
Tytuł: Crossocerus (Cuphopterus) subulatus (Dahlbom, 1845) (Hymenoptera: Crabronidae) - nowy gatunek grzebacza w faunie Polski
Autor: Żyła, Waldemar
Huflejt, Tomasz
Słowa kluczowe: digger wasp; new records; Białowieża Forest; Podlasie
Data wydania: 2020
Źródło: "Acta Entomologica Silesiana" (2020), Vol. 28, art. nr 024, s. 1-6
Abstrakt: Crossocerus (Cuphopterus) subulatus (Dahlbom, 1845) (Hymenoptera: Crabronidae) - new species of digger wasp for the Polish fauna. Crossocerus (Cuphopterus) subulatus (Dahlbom, 1845) is recorded from Poland for the first time, based on three males collected in the eastern regions of the country (Białowieża Forest and Podlasie). Data on its diagnostic features and geographical distribution are presented. Biology of the species is also discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22163
DOI: 10.5281/zenodo.4056974
ISSN: 2353-1703
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zyla_crossocerus_cuphoterus_subulatus.pdf3,85 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons