Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2217
Tytuł: Słowna wędrówka z "biegunem", "ceklownikiem" i "wagusem"... - w poszukiwaniu zaginionych synonimów leksemu "włóczęga"
Autor: Kiszka, Beata
Słowa kluczowe: synonimy; leksemy
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article gathers found words that used to be used in substitution of today’s wędrowiec (wayfarer), powsinoga (gadabout) or podróżnik (wanderer). A detailed analysis covers those selected from them. The attention was paid to the transformation of their meanings, multiplicity of derivational variants, as well as traces of those lexemes forgotten in modern Polish, especially at the time of onomastics. Besides, common features were observed when comparing some synonymous words of a vagrant (connected with the element, daytime, a positive or negative semantic marking, as well as means of transporting) giving a basis for arranging them in four groups.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2217
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kiszka_Slowna_wedrowka_z_biegunem_ceklownikiem_i_wagusem.pdf309,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons