Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2218
Tytuł: Semantyczny obraz Polski, Polaka i polskości w dyskursie prawicowym
Autor: Ciesek, Bernadetta
Słowa kluczowe: semantyka; dyskurs prawicowy; Polska; Polacy
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 109-121). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns a discursive construction of the meaning of words like Poland, a Pole and Polishness by the right‑wing circles. A semantic image of the very words is reconstructed basing on cognitive semantics and categories of cultural linguistics such as a linguistic image of the world, subjectivity, the point of view, and profiling. The auhtor also analyses socio‑cultural factors determining particular semantic profiles.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2218
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ciesek_Semantyczny_obraz_POLSKI_POLAKA.pdf296,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons