Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2227
Tytuł: Czy sens się zgubił?
Autor: Krakowiak, Małgorzata
Słowa kluczowe: sens życia w literaturze; sens życia a współczesność; sens życia a wolność; sens życia a hedonizm
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 7-13). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This text is an introduction to the problem discussed in the entire book. At the beginning, a literary diagnosis of contemporaneity has been made, which shows that modern individuals are not capable of discovering or discerning the sense of life or of any of their actions. In the further part, philosophical possibilities for deliberating about sense in its ontological, axiological and praxeological dimensions (not only the “common” — sensual ones that have been examined so far) have been indicated. In the last part, a reference to art has been made, which concerns not only exemplary literary and artistic works analysed in the book, but also the philosophy of creation and the questions that artists ask themselves with regard to the aim and the methods of their activity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2227
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krakowiak_Czy_sens_sie_zgubil.pdf566,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons