Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2230
Tytuł: Biblioteki paulinów polskich w XVIII wieku : zarys problematyki
Autor: Szpak, Jacek
Słowa kluczowe: zakon paulinów; księgozbiory zakonne; biblioteki kościelne i klasztorne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski (red.), “ Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 1, Przyjemności, pasje i upodobania” (s. 65-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem podjętych rozważań jest charakterystyka organizacji księgozbiorów,jakie w XVIII stuleciu gromadzono w klasztorach polskiej prowincji paulinów,między innymi w Leśniowie, Leśnej Podlaskiej, Starej Wsi, Brdowie, naSkałce w Krakowie oraz na Jasnej Górze w Częstochowie. Podstawę źródłowąstanowią rękopiśmienne inwentarze biblioteczne, w latach 1711–1789 spisanew jedenastu konwentach – najważniejszych spośród dwudziestu czterech, jakiew owym czasie istniały na terenie Rzeczypospolitej i Śląska. Obecnie ta dokumentacjajest przechowywana w archiwum zakonu paulinów na Jasnej Górzew Częstochowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2230
ISBN: 9788322622018
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szpak_Biblioteki_paulinów_polskich_w_XVIII_wieku.pdf366,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons