Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2234
Tytuł: "Gorzkie żale" i inne nabożeństwa pasyjne w XVIII wieku
Autor: Malińska, Anna
Słowa kluczowe: nabożeństwa pasyjne; język nabożeństw
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski (red.), “ Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 1, Przyjemności, pasje i upodobania” (s. 89-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Dzięki pasjonującym penetracjom badawczym, mającym nacelu zgłębienie genezy wskazanego nabożeństwa, udało mi się odnaleźć inneosiemnastowieczne (i późniejsze) druki, zawierające alternacje „gorzkich żali”.W obecnych rozważaniach dwa tego typu przekazy: dominikańskie Różańcowepienia… i paulińska Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa… zostaną zestawionez pierwotnymi Gorzkimi żalami. Przy czym należy przypuszczać, że podobnychnabożeństw było więcej. W podjętych rozważaniach nie poddaję analizie kolejnych wydań Gorzkich żali, ich przeróbek oraz tłumaczeń na inne języki, gdyżna temat ten powstało już kilka opracowań. Ważnabędzie również refleksja nad tym, dlaczego Gorzkie żale przetrwały próbę czasu,natomiast inne pasje popadły w zapomnienie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2234
ISBN: 9788322622018
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malinska_Gorzkie_zale_i_inne_nabozenstwa_pasyjne_w_XVIII_wieku.pdf399,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons