Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2236
Tytuł: Sensy Września 1939 wedle Kazimierza Wyki
Autor: Zabierowski, Stefan
Słowa kluczowe: Kazimierz Wyka; refleksje nad wrześniem 1939; Polish September
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 87-103). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a distinguished historian and literary critic, Kazimierz Wyka, not only as a philosopher of history, but also in a new role of an expert in military craft. A careful reading of Wyka’s essays allowed the author to reconstruct the evolution of the critic’s views (as he was engaged in the aspects of military system not only during the war, but he recalled this theme during the following anniversaries) concerning the causes of the Polish defeat in September 1939. Wyka analysed the military, economic, propagandist, political and social issues. As a literary scholar, he was also interested in these problems being discussed — unfortunately, not thoroughly enough — by writers. Subjectively, he emphasised Polish moral claims that determined the fundemental sense of the “Polish September”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2236
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zabierowski_Sensy_Wrzesnia_1939_wedle_Kazimierza_Wyki.pdf608,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons