Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/224
Tytuł: Komentarz do art. 6-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: Geological and Mining Act; mining activity
Data wydania: 2017
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2017, nr 1, s. 11-31
Abstrakt: Art. 6 contains over twenty definitions of key terms of the GMA; Art. 7 provides that the mining and geological activity must not violate the use of the land, determined first of all by the local development plans and the acts of law; according to Art. 8 decisions referring to the marine waters must be agreed with marine authorities and determines who the are; Art. 9 provides that, if the cooperating authority does not take a solution within the time provided by law, it shall be presumed that it does not object to the decision sought.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/224
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_Komentarz_do_art_6-9_ustawy_z_dnia_9_czerwca_2011.pdf675,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons