Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2240
Tytuł: Kovariante Ableitung der linearen geometrischen Objekte
Autor: Kucharzewski, Mieczysław
Słowa kluczowe: matematyka; obiekty geometryczne liniowe; pochodna kowariantna
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 37-43
Abstrakt: "W pracy została podana definicja aksjomatyczna (Definition 1.1) pochodnej kowariantnej obiektów geometrycznych liniowych jednorodnych typu [m,n,s]. Istnienie i kształt takiej pochodnej dla obiektów o prawie transformacji (...)" (fragm. streszczenia)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2240
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharzewski_Kovariante_Ableitung_der_linearen_geometrischen.pdf445,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons