Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2243
Tytuł: Sprzeczności, niepokoje, interferencje - czyli zobaczyć sens sztuki
Autor: Maciuszkiewicz, Roman
Słowa kluczowe: filozofia sztuki; Grigorij Gurdżijew; filozoficzny sens sztuki
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 131-139). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article starts his deliberations with a recollection of Grigorij Gurdżijew and his conception of art. As if under Gurdżijew’s influence, he reflects on the most profound sense of art. He reminds the readers about the revaluations which occured in art in the 20th century, by drawing their attention to the divergence from the subject and figurativeness in painting and to the redefinitions of the category of beauty. The author also devotes a lot of attention to the influence of surrealists. Simultaneously, he notices that crossing the borders, so important in art, is not an “invention” of the last century. Many distinguished artists of bygone eras, who were important to the author, were balancing on the verge of objectivity and magic (coincidence and mystery), life and art. The author pays special attention to these artists who conduct their artistic search by means of exploitation of different art forms — painting and literature at the same time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2243
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maciuszkiewicz_Sprzecznosci_niepokoje_interferencje_czyli_zobaczyc_sens_sztuki.pdf523,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons