Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22438
Title: Avtorskie neologizmy kak realizaciâ slovoobrazovatel'noj âzykovoj igry v proizvedeniâh pisatelâ - satirika M. M. Žvaneckogo
Authors: Biczak, Swietłana
Keywords: gra językowa; słowotwórstwo; neologizm; komizm; Żwaniecki
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Charciarek, A. Zych, E. Kapela (red.), "Jednostki języka w systemie i w tekście. T. 2" (S. 9-20). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W swoich utworach Michaił Żwaniecki wielokrotnie wykorzystuje grę językową na pozio-mie słowotwórczym. Pełni ona funkcję komiczną, ekspresywną i oceniającą, stanowiąc przy tym przejaw indywidualizmu autora. Przedmiotem opisu w artykule były neosemantyzmy oraz autorskie neologizmy słowo-twórcze. Badane innowacje słowotwórcze zostały utworzone w sposób prefiksalny, prefiksalno-sufiksalny, przez redukcję, złożenie, substantywizację albo kontaminację. W tekstach pisarza odnotowano także autorskie neologizmy typu mieszanego. Specyficzna ekspresja i obrazowość neologizmów autorskich, na zasadzie kontrastu z podstawą słowotwórczą, pozwala na tworzenie gry znaczeń i w rezultacie na osiągnięcie efektu komicznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22438
ISBN: 978-83-226-3300-7
978-83-226-3301-4
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biczak_ Avtorskie_neologizmy.pdf549,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons