Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2248
Tytuł: Humanizm zawarty w pojęciach (po lekturze książki Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku pod redakcją Aleksandry Janowskiej, Magdaleny Pastuchowej i Radosława Pawelca)
Autor: Ładziak, Ewelina
Słowa kluczowe: humanizm; język polski
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 225-229). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku pod redakcją Aleksandry Janowskiej, Magdaleny Pastuchowej i Radosława Pawelca to publikacja, która powstała w ramach projektu badawczego pt. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Monografia składa się z rozdziałów autorstwa: Małgorzaty Ciunovič, Renaty Grzegorczykowej, Aleksandry Janowskiej, Kingi Knapik, Anny Mróz, Anny Pajdzińskiej, Magdaleny Pastuchowej, Radosława Pawelca, Agnieszki Ewy Piotrowskiej, Artura Rejtera, Jagody Rodzoch‑Malek i Krzysztofa Waśkowskiego. Opracowanie jest diachronicznym studium pól pojęciowo‑wyrazowych wybranych wartości, które przyporządkowano do sześciu pól aksjologicznych: wartości sakralne, wartości z zakresu etyki indywidualnej i zbiorowej, wartości epistemiczne, estetyczne oraz hedonistyczne i witalne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2248
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ladziak_Humanizm_zawarty_w_pojeciach_po_lekturze_ksiazki.pdf265,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons