Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2248
Title: Humanizm zawarty w pojęciach (po lekturze książki Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku pod redakcją Aleksandry Janowskiej, Magdaleny Pastuchowej i Radosława Pawelca)
Authors: Ładziak, Ewelina
Keywords: humanizm; język polski
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 225-229). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Humanizm w języku polskim. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i refleksji o języku pod redakcją Aleksandry Janowskiej, Magdaleny Pastuchowej i Radosława Pawelca to publikacja, która powstała w ramach projektu badawczego pt. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Monografia składa się z rozdziałów autorstwa: Małgorzaty Ciunovič, Renaty Grzegorczykowej, Aleksandry Janowskiej, Kingi Knapik, Anny Mróz, Anny Pajdzińskiej, Magdaleny Pastuchowej, Radosława Pawelca, Agnieszki Ewy Piotrowskiej, Artura Rejtera, Jagody Rodzoch‑Malek i Krzysztofa Waśkowskiego. Opracowanie jest diachronicznym studium pól pojęciowo‑wyrazowych wybranych wartości, które przyporządkowano do sześciu pól aksjologicznych: wartości sakralne, wartości z zakresu etyki indywidualnej i zbiorowej, wartości epistemiczne, estetyczne oraz hedonistyczne i witalne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2248
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ladziak_Humanizm_zawarty_w_pojeciach_po_lekturze_ksiazki.pdf265,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons