Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2249
Tytuł: Dubravki Ugresic poszukiwania literatury środka
Autor: Czapik-Lityńska, Barbara
Słowa kluczowe: Dubravka Ugresic; literatura środka
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Stempczyńska, L. Mięsowska (red.), "Literatura środka" kontekst słowiański. (S. 33-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Postmodern stage of Dubravka Ugrešić writings was presented in the article, where special attention was paid to two novels: Stefcia Ćwiek: In claws of life as well as Novel‑river crossing. Thanks to them, the writer has gained popularity on Yugoslavian literary market. Literary strategies that were used in the novels allowed to avoid trap of closure and be faithful to “avant‑garde ethos”, which ideas are nearly the same as Ugrešić ones. Both novels are literary responses to dilemmas of early postmodernism. Ugrešić shows the ways of functioning in modern culture, its customs, style and economic situation on success. The writer makes polemic about presented world and applied genre. Polemical‑ironical posture based on play and parody as well as intertextuality, in connection with new compositive‑stylistic ideas, leads the writer to the popular novel, which is full of high literature values. This, as a result situates the writer not on borderland of high and popular literature but in the circle of middle literature that is literature which does not resign from old ideas and is open to wide public. Moreover, it is literature, which searches for appropriate literary formula.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2249
ISBN: 9788322620427
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czapik_Litynska_Dubravki_Ugresic_poszukiwania_literatury_srodka.pdf469,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons