Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/225
Tytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa
Autor: Lipiński, Aleksander
Słowa kluczowe: Local development plan; source of law; environmental protection
Data wydania: 2017
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 2017, nr 1, s. 33-54
Abstrakt: In the light of the Constitution the source of universally binding law in the Republic of Polish is, inter alia, the local law (art. 87). Feature of the local law is that it is created by the local authorities on the basis of acts of the Parliament and for their implementation. It shall be binding only within the limits of the jurisdiction of a local authority. An example of such local law is a resolution of the municipal council on the adoption of a local development (spatial) plan. Such a plan is optional and only in a few cases the law requires its adoption. The primary function of the local development (spatial) plan is to determine the destination area covered by it, including the delimitation of areas with different functions. This is very important from the point of view of the requirements for land management and environmental protection. If such a plan is the universally binding local law, it must be edited according to such rules that apply to the drafting of the texts of the law. Also, its interpretation must be done according to those rules.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/225
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lipinski_Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_jako_zrodlo_prawa.pdf634,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons