Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22525
Title: Procesy utleniania i redukcji dla pochodnych 1,10-fenantroliny oraz ich analogów
Other Titles: Oxidation and reduction processes for 1,10-phenanthroline derivatives and their analogs
Authors: Wantulok, Jakub
Advisor: Nycz, Jacek
Sokolová, Romana
Keywords: substytucja nukleofilowa; chinolina; aminowanie; reakcje redoks; IR spektroelektrochemia; 1,10-fenantrolina
Issue Date: 2021
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Rozprawa doktorska podzielona jest na trzy części: wstęp teoretyczny, badania własne oraz część eksperymentalną. Wstęp teoretyczny podzielony jest na poszczególne rozdziały, w których opisano: otrzymywanie, zastosowanie i funkcjonalizacje pochodnych 1,10-fenantroliny, chinoliny oraz właściwości elektrochemiczne wybranych N-heterocykli. W badaniach własnych opisano syntezy wybranych symetrycznych i niesymetrycznych pochodnych 1,10-fenantroliny oraz ich funkcjonalizację a także reakcje utleniania i hydrolizy ww. związków. Poza tym przedstawiono badania elektrochemiczne, w których zaproponowano mechanizmy utlenienia i redukcji badanych związków. Dodatkowo przedstawiono syntezy i funkcjonalizacje pochodnych chinoliny i benzo[h]chinoliny oraz reakcje VNS dla wybranych pochodnych nitrochinoliny. Część eksperymentalna zawiera procedury otrzymywania związków, analizę spektralną produktów oraz spis instrumentów, z których korzystano podczas realizacji tej pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22525
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wantulok_Procesy_utleniania_i_redukcji_dla_pochodnych.pdf8,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.