Skip navigation

Rozprawy doktorskie (WMFiCH) : [15] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor
2016Metody poprawy fizycznej stabilności amorficznej formy ezetimibuKnapik, Justyna
2016Synteza bloków budulcowych dla farmacji i chemii metodą katalizy heterogenicznej w układzie nano-Pd/CuKorzec, Mateusz
2016Segregation of ions in surface layer of the LiNbO3 single crystal induced by proton exchange reaction and by thermal treatmentPiecha, Julita
2016The atomic scale structure of nanocarbons: modelling and experimental verification by neutron and X-ray diffraction, Raman spectroscopy and electron microscopyWoźnica, Natalia
2016Reakcje addycji, cykloaddycji i sprzęgania w syntezie nowych pochodnych arenów i heteroarenów z podstawnikami bitienylowymiGrudzka-Flak, Iwona
2016Wykorzystanie wielowymiarowych technik analizy widm 1H MRS in vivo w różnicowaniu wrodzonych wad metabolizmuSkorupa, Agnieszka
2016Synteza i właściwości szkieł ołowiowo-fosforanowych domieszkowanych jonami lantanowcówSołtys, Marta
2016Wykrywanie zafałszowań, potwierdzanie autentyczności oraz identyfikacja zagrożeń biologicznych z wykorzystaniem chromatografii i modelowania chemometrycznegoKrakowska, Barbara
2016Metody eksploracji baz danych w poszukiwaniu nowych reguł projektowania lekówBogocz, Jacek
2016Cyklotronowa produkcja i badanie radioizotopów stosowanych w diagnostyce i terapii medycznejSzkliniarz, Katarzyna
2017Temperaturowo zależne efekty dichroizmu liniowego w widmach w podczerwieni kryształów molekularnych, zawierających w sieciach krystalicznych łańcuchy wodorowo związanych molekułPolasz, Anna Dorota
2017Kompleksy metali przejściowych z 2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)pirazyną w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych oraz magnetycznychPalion-Gazda, Joanna
2017Struktura elektronowa, własności termodynamiczne i termoelektryczne ciężkofermionowych układów o strukturze klatkowej typu Ce3M4Sn13 i Ce3M3Sb4, gdzie M jest metalem d-elektronowymWitas, Piotr
2017Nowe azopoliamidoimidy i azopoliestroimidy : badania wpływu budowy chemicznej na właściwości fizyczne, w tym fotoindukowaną dwójłomność optycznąKonieczkowska, Jolanta
2017Wpływ kompleksów typu [sigma] oraz [my] na mikrostrukturę polibutadienu otrzymywanego w procesie polimeryzacji anionowejKozak, Radosław
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 15 z 15