Skip navigation

Rozprawy doktorskie (WMFiCH) : [180] Strona domowa kolekcji

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne powiadomienia o nowościach RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 180
Data wydaniaTytułAutor
2018Badanie dynamiki i kinetyki krystalizacji cieczy formujących stan szklisty w różnych warunkach termodynamicznychSzklarz, Grzegorz
2017Zastosowanie spektroskopii Ramana w badaniu niebieskich lakierów samochodowych : ocena wartości dowodowej widm w podejściu klasycznym oraz z zastosowaniem metod chemometrycznych i statystycznychMichalska, Aleksandra
2018Nowe niestopowe nanokoniugaty metaliczne jako katalizatory wybranych reakcji redukcji lub acetalizacji dla zielonej chemiiAmbrożkiewicz, Weronika
2018Zastosowanie metod komputerowych w nauczaniu fizykiBinek, Sławomir
2018Radiative corrections to hadrons-photons interactionsTracz, Szymon
2018Chromatograficzne i spektroskopowe oznaczanie nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) w materiale rzeczowym i biologicznymMajchrzak, Milena
2017Chelatory metali w terapiach przeciwnowotworowychMalarz, Katarzyna
2017Badanie możliwości wytwarzania radioizotopów za pomocą liniowych akceleratorów medycznych i analiza procedury zwiększenia dawki terapeutycznej poprzez zaaplikowanie do napromienianego obszaru nanocząstek zawierających radioizotop o dużej liczbie atomowejBzymek, Ewelina
2017Dynamiczne oddziaływania kooperatywne "dalekiego zasięgu" pomiędzy wiązaniami wodorowymi w sieciach modelowych kryształów kwasów dikarboksylowych, w świetle badań spektralnych w zakresie podczerwieniHołaj-Krzak, Jakub Tomasz
2018Własności struktury złożonej z kropki i pierścienia kwantowegoKędzierska, Barbara
2018Weryfikacja planów leczenia dla urządzenia Gamma Knife za pomocą metod eksperymentalnych stosowanych w fizyce jądrowejKokosza, Anna
2018Modyfikowany tlenek grafenu w zatężaniu i oznaczaniu śladowych ilości metali ciężkichJanik, Paulina
2018Cyklometalowane i etynylowe kompleksy irydu(III) i platyny(II) : synteza i właściwości fotofizyczneSzafraniec-Gorol, Grażyna
2018Projektowanie i synteza nowych analogów tiosemikarbazonów jako potencjalnych farmaceutykówRejmund, Marta
2018Istnienie gęstości niezmienniczych dla semiukładów dynamicznych ze skokamiBiedrzycka, Weronika
2018Metoda sprzężonych klasterów w zastosowaniu do opisu wysokospinowych stanów wzbudzonych dla neutralnych i zjonizowanych stanów referencyjnychLupa, Łukasz
2018Algebry Liego macierzy nieskończonychŻurek, Sebastian
2013Porównanie i ocena skuteczności wybranych narzędzi metabonomicznych w analizie widm protonowych spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowegoBoguszewicz, Łukasz
2015Charakterystyki prądowo-napięciowe wolframianów i molibdenianów srebra, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi i metali ziem rzadkichSawicki, Bogdan
2015Lambda production in p+p interactions at SPS energiesWilczek, Andrzej
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 180