Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2253
Tytuł: Poszukiwanie sensu na gruzach Historii : historiozoficzna retrogresja Mieczysława Porębskiego
Autor: Szkaradnik, Katarzyna
Słowa kluczowe: Mieczysław Porębski; filozofia historii; philosophy of history; Z. Po-wieść; Z. Novel
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 217-229). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Professor Mieczysław Porębski, a distinguished historian and art critic, is also the author of Z. Po‑wieść [Z. Novel] (1989), in which he presented his original philosophy of history. Characters in this book are trying to read the meanings contained in the “images” passed down by history, in order to be able to recognise the elements of their own identity in what is considered to be distant past, with the use of their imagination, interpretation and empathy. In this article, the author is trying to illustrate, how this formally complicated prose is bonded together by means of reflection on the ways of ordering one’s own biography and polyphonic history, as well as on learning one’s history and identity through narration. The aim of the article is to characterize the vision of Porębski as a hermeneutic project which, drawing from various achievements of postmodernism, does not avoid questions about the condition of human being and the sense of what happens to him/her.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2253
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szkaradnik_Poszukiwanie_sensu_na_gruzach_Historii_Historiozoficzna_retrogresja_Mieczyslawa_Porebskiego.pdf577,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons