Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2255
Tytuł: W poszukiwnaiu trzeciego sensu. O zjawisku interferencji sztuk w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza
Autor: Giełdoń-Paszek, Aleksandra
Słowa kluczowe: Jarosław Iwaszkiewicz; muzyka w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza; sztuki wizualne w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 231-239). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the works of Jarosław Iwaszkiewicz various forms of art (especially musical and visual arts) often co‑exist. The interference of arts, in this case, is limited to the formal experiments (regarding eg. musicality of a poem, or lexical devices which serve the purpose of language visualisation), and it becomes a method of searching for the more profound sensations in visual arts, which results in discovering new senses through art. Adopting Roland Barthes’s terminology, this process may be defined as an attempt to determine an open sense — the so called third sense. In case of Iwaszkiewicz’s works, most often this sense is of metaphysical nature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2255
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gieldon_Paszek_W_poszukiwaniu_trzeciego_sensu_O_zjawisku_interferencji_sztuk.pdf557,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons