Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22567
Title: Gry fikcja - rzeczywistość w cyklu Pan Kleks Jana Brzechwy
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: Jan Brzechwa; cykl Pan Kleks; opowieść fantastyczno-naukowa; baśń
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik‑Dudek (red.), "W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek- Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 125- 137). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: O książce Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy napisano już niejedno, czy to z punktu widzenia nauczyciela, dydaktyka literatury, historyka literatury dziecięcej i młodzieżowej, czy też badacza twórczości Brzechwy. Pisano o baśniowości tej powieści, jej autotematyzmie, innowacyjności, absurdzie i nonsensie, łączono powstanie Akademii… z II wojną światową. Tę ostatnią interpretację w bardzo przekonujący i pogłębiony sposób rozwija Małgorzata Wójcik‑Dudek w wydanej niedawno książce W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży1. W swoich śmiałych analizach łączy świat przedstawiony tej powieści nie tylko z wojną jako taką, ale również z Holocaustem. Wójcik‑Dudek zajmuje się jednak nie tylko Akademią…, lecz także nieco zapoznanymi już Podróżami oraz Tryumfem pana Kleksa (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22567
ISBN: 978-83-226-3354-0
978-83-226-3355-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_Gry_fikcja.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons