Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2257
Tytuł: O możliwości odbudowy sensu życia ("Zapiski dla zjawy" Jerzego Stempowskiego)
Autor: Krakowiak, Małgorzata
Słowa kluczowe: Zapiski dla zjawy; Jerzy Stempowski; sens życia; filozofia; literatura współczesna
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red.), " Zobaczyć sens : studia o malarstwie, literaturze i życiu" (S. 253-267). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article addresses the problem of maintaining (or reconstructing) the meaning of life after one had experienced a personal crisis. The author illustrates this problem with fragments of Jerzy Stempowski’s biography recorded in his texts (especially, in his private journal of mourning — untypical for Stempowski — writing of which he treated as means of his own psychotherapy). She is trying to prove to the contemporary reader that the notes of a man representing the world which no longer exists, include exceptionally valid and universal observations. From the chasm marked by illness, death of a beloved one, home loss and country bereavement and, as a result, the feeling of everything being taken away from him, Stempowski manages to emerge preserving his human dignity. Life after all the hardship becomes meaningful again due to the strenuous process of returning to the public and artistic activity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2257
ISBN: 9788380122925
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krakowiak_O_mozliwosci_odbudowy_sensu_zycia_Zapiski_dla_zjawy.pdf635,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons