Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2258
Title: Hieronim Florian Radziwiłł w zalotach
Authors: Skrzypietz, Aleksandra
Keywords: Hieronim Florian Radziwiłł; małżeństwo
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, S. Dąbrowski (red.), “Codzienność i niecodzienność oświeconych. T. 2, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej” (s. 101-114). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł omawia historię planów i starań matrymonialnych Hieronima Floriana Radziwiłła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2258
ISBN: 9788322622230
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrzypietz_Hieronim_Florian_Radziwill_w_zalotach.pdf522,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons