Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzczurek-Boruta, Alina-
dc.date.accessioned2022-02-08T09:38:12Z-
dc.date.available2022-02-08T09:38:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation"Pedagogika Społeczna" Nr 2 (2017), s. 219-224pl_PL
dc.identifier.issn1642-672X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22598-
dc.description.abstractCieszyńska seria „Pedagogika Społeczna” wyraźnie eksponuje powiązania pedagogiki społecznej z wiedzą gromadzoną na gruncie pedagogiki porównawczej, specjalnej, psychologii, socjologii, antropologii, polityki społecznej i innych nauk. Podejmuje próbę integracji subdyscyplin pedagogicznych i różnych dziedzin nauki w celu zbudowania więzi terminologicznych. Płaszczyznami integracji są m.in. kategorie: wychowania, tożsamości, aktywności, wsparcia, środowiska, ogniskujące rzeczywiste wyzwania stojące przed edukacją w jej różnych postaciach we współczesnym społeczeństwie. Seria oddaje szerokie zainteresowanie człowiekiem w różnych fazach jego życia (od dzieciństwa po starość) i środowiskiem jego życia, wykracza poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Bardzo mocno akcentuje rolę rodziny, szkoły, środowiska lokalnego i określonych praktyk społecznych w optymalizacji szans rozwoju człowieka, w aktywizacji jednostek, grup i zbiorowości. Opracowania zawarte w serii prezentują różne perspektywy, m.in. filozoficzną, aksjologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturową, pokazują uwarunkowania współczesnych procesów socjalizacji, wychowania i kształcenia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.subjectserie wydawniczepl_PL
dc.subjectPedagogika Społecznapl_PL
dc.titleSeria wydawnicza "Pedagogika Społeczna"pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_recenzja_Seria_wydawnicza_Pedagogika_Spoleczna.pdf358,49 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons