Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/226
Tytuł: Techniczne możliwości spalania biomasy w aspekcie obowiązujących przepisów
Autor: Mokrosz, Małgorzata
Słowa kluczowe: biomass; biomass combustion; co-combustion of biomass; Polish regulations
Data wydania: 2017
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2017), nr 1, s. 55-70
Abstrakt: The aim of the paper is to discuss of the issues related to combustion and co-combustion of biomass by power plants, in view of the Polish regulations. Relevant risks and operating problems, resulting from the preferences offered for the use of biomass to produce electricity are taken into account. The EU climate policy EU, related to the introduction of biomass to the power sector as well as different types and characteristics of the biomass used, operating and maintenance problems resulting from co-combustion of biomass with coal, the prospective of biomass combustion and co-combustion are analyzed in the paper. A need to carry on with regulatory works aiming at developing of new legal acts and modifying the existing ones, according to the availability of energy resources and technical options for the production of electricity from biomass, was also pointed out.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/226
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mokrosz_Techniczne_mozliwosci_spalania_biomasy_w_aspekcie_obowiazujących_przepisow.pdf575,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons