Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2260
Title: Sprawozdanie z V konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, Katowice, 6–7 listopada 2012
Authors: Wojtyka, Magdalena
Keywords: lingwistyka; konferencje; polszczyzna - historia
Issue Date: 2013
Citation: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 231-236). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Lingwistyka w ujęciu diachronicznym ponownie stała się przedmiotem refleksji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (Katowice, 6–7 listopada 2012 roku), zorganizowanej przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz przez działającą w jego ramach od 2003 roku Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2260
ISSN: 0208-6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtyka_Sprawozdanie_z_V_konferencji_naukowej_studentow.pdf276,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons