Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2260
Tytuł: Sprawozdanie z V konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, Katowice, 6–7 listopada 2012
Autor: Wojtyka, Magdalena
Słowa kluczowe: lingwistyka; konferencje; polszczyzna - historia
Data wydania: 2013
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 231-236). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Lingwistyka w ujęciu diachronicznym ponownie stała się przedmiotem refleksji podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii (Katowice, 6–7 listopada 2012 roku), zorganizowanej przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz przez działającą w jego ramach od 2003 roku Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2260
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojtyka_Sprawozdanie_z_V_konferencji_naukowej_studentow.pdf276,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons