Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22655
Title: Dzięki Małgorzacie Musierowicz... : o poprawności użycia niektórych przyimków
Authors: Zok-Smoła, Aleksandra
Keywords: Małgorzata Musierowicz; kształcenie językowe; przyimki
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik‑Dudek (red.), "W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 275-284). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Pomimo licznych postulatów dotyczących odejścia od przekazywania w szkole wiedzy o języku na rzecz kształcenia umiejętności językowo‑komunikacyjnych pozycja tzw. szkolnej gramatyki wydaje się wciąż niezachwiana. Zarówno obowiązująca Podstawa programowa…, jak i projekt podstawy programowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kładą nacisk na systemowe podejście do szkolnego kształcenia językowego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22655
ISBN: 978-83-226-3354-0
978-83-226-3355-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zok_Smola_ Dzieki_Malgorzacie_Musierowicz.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons