Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22657
Title: O trudnościach w zapisywaniu przedrostków typu super‑, wice‑, ekstra‑,mini‑, maksi‑, mega‑ z wyrazami pospolitymi i nazwami własnymi
Authors: Polański, Edward
Keywords: reguły ortogtraficzne; edukacja szkolna; przedrostki obce
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik‑Dudek (red.), "W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 367-381). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Jedną z najtrudniejszych do przyswojenia przez uczniów reguł ortograficznych w okresie szkolnej edukacji, rzutującą w przyszłości na ich przyzwyczajenia pisowniowe w tym względzie, pozostaje kwestia oddawania w piśmie przedrostków obcych typu super‑, ekstra‑, wice‑, mini‑, maksi‑, mega‑ z wyrazami pospolitymi (rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami) i nazwami własnymi (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22657
ISBN: 978-83-226-3354-0
978-83-226-3355-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polanski_O_trudnosciach_w_zapisywaniu.pdf978,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons