Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22668
Title: Sytuacja psychospołeczna uczniów podczas pandemii COVID-19 – przegląd badań 2020-2021.04
Authors: Brudzińska, Patrycja
Godawa, Szymon
Keywords: pandemia COVID-19; edukacja zdalna; rozwój psychiczny dzieci; rozwój fizyczny dzieci; rozwój społeczny dzieci; rozwój poznawczy dzieci; lockdown
Issue Date: 2021
Citation: "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" T. 41, Nr 1 (2021), s. 123-146
Abstract: Szacuje się, iż w ciągu ostatniego roku nauczaniem zdalnym bądź różnymi wariantami nauczania hybrydowego objęto 98,5% światowej populacji uczniów. Sytuacja związana z wprowadzaniem obostrzeń na taką skalę, w tym zamykaniem szkół i przechodzeniem w tryb nauki on-line, ma miejsce pierwszy raz w historii. Konsekwencją tego jest zauważalne poruszenie w środowisku badawczym. Powstają raporty dotyczące dzieci, rodziców i nauczycieli ze wszystkich kontynentów. W tym artykule zebraliśmy i prezentujemy informacje pochodzące z raportów polskich i zagranicznych, skupiających się na dobrostanie dzieci w trakcie lockdownu. Opisaliśmy doniesienia z badań związanych z rozwojem fizycznym, psychicznym, społecznym oraz poznawczym uczniów. Przedstawione dane, które zestawiliśmy z wynikami badań polskich, dają nam obraz aktualnej sytuacji dzieci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22668
DOI: 10.12775/AUNC_PED.2021.006
ISSN: 0208-5313
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Godawa_Sytuacja_psychospoleczna_uczniow_podczas_pandemii_COVID-19_przeglad_badan.pdf439,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons