Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2269
Tytuł: Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy
Autor: Langer, Hanna
Bajor, Agnieszka
Słowa kluczowe: School library; pedagogical library; cooperation; teacher-librarian
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 111-126
Abstrakt: Four basic models of cooperation between school and pedagogical libraries are presented. These libraries are considered as a part of a system in which the flow of information to a significant extent determines the quality and professionalism of the service of users, among whom are all teachers, learners and other persons related to education. In library practice the described patterns of cooperation usually are applied in a hybrid form combining the elements of at least two different models. The activating model, which assumes that the library stimulates the users’ behaviours, and the reactive model, in which the library attempts to fulfil the users’ needs, seem to be the most advantageous ones.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2269
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Langer_Modele_wspolpracy_bibliotek_szkolnych_i_pedagogicznych.pdf1,68 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons