Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/227
Tytuł: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii a planowanie przestrzenne
Autor: Nawrot, Filip
Słowa kluczowe: spatial planning; renewable energy installations; zoning plan; zoning permit
Data wydania: 2017
Źródło: Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, (2017), nr 1, s. 71-89
Abstrakt: The main point of this paper is to present what role regulations concerning spatial planning have on the construction process of the renewable energy installation. In the first part the influence of the zoning plan to construction project of the renewable energy installation is described. Second part is dealing with two types of zoning permits and shows their importance for construction project of the renewable energy installation. In the last part changes included in the bill concerning Spatial planning act are discussed by the author. It also contains the analysis of the recently enacted act concerning investments in wind farms. At the end there is made an attempt to evaluate present regulations and de lege ferenda proposals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/227
ISSN: 2451-3431
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawrot_Budowa_instalacji_odnawialnych_zrodel_energii_a_planowanie_przestrzenne.pdf618,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons