Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22708
Title: Czy i jak udało nam się aż tak spartolić. Nauki płynące z pandemii
Authors: Łaszczyca, Piotr
Keywords: pandemia; COVID-19; walka z pandemią; społeczeństwo; nieprzestrzeganie zaleceń; odpowiedzialność; edukacja; wychowanie
Issue Date: 2022
Publisher: Warszawa : EduAkcja
Citation: M. Kaczmarzyk (red.), "Siła różnorodności : VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki" (S. 102-111). Warszawa : EduAkcja
Abstract: "Pandemia COVID-19, podobnie jak inne ekstremalne sytuacje, obnażyła słabości i mentalne problemy, z którymi zmagają się pojedynczy ludzie i społeczności. Obiektywnym wskaźnikiem jest poziom wyszczepienia społeczeństwa Polski (zaledwie 50 procent), niski jak na kraj europejski i regionalnie znacząco zróżnicowany – z najgorzej wypadającą historyczną Galicją i ścianą wschodnią. Wiążą się z tym antynaukowe i aspołeczne postawy i zachowania wyrażające się niewiarą w pandemię, nieprzestrzeganiem zasad higieny publicznej i ruchami antyszczepionkowymi. Jak każda skrajna sytuacja pandemia ujawniła też postawy amoralne. Bulwersują przypadki agresji wobec osób zwracających uwagę na przestrzeganie zasad higieny epidemicznej. Trudno pojąć zapał atakujących punkty szczepień. Kryminalną patologią jest hejt i grożenie śmiercią lekarzom propagującym i wykonującym szczepienia. Zjawisko ma szerszy wymiar w odniesieniu do wielu wyzwań – globalnego ocieplenia, energetyki węglowej, budowy spalarni śmieci, tworzenia ośrodków dla chorych na AIDS, kontroli urodzin i edukacji seksualnej, migracji, organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i wielu innych. Jest to zarazem przejaw zaprzeczania osiągnięciom i wskazaniom nauki." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22708
ISBN: 978-83-957316-2-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laszczyca_Czy_i_jak_udalo_nam_sie_az_tak_spartolic_Nauki_plynace_z_pandemii.pdf403,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons