Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22709
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKędziorski, Andrzej-
dc.date.accessioned2022-02-19T11:25:31Z-
dc.date.available2022-02-19T11:25:31Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationM. Kaczmarzyk (red.), "Siła różnorodności : VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki" (S. 120-133). Warszawa : EduAkcjapl_PL
dc.identifier.isbn978-83-957316-2-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22709-
dc.description.abstract"Problem istnienia wolnej woli może się wydawać wydumany, ponieważ powszechne jest potoczne przekonanie, że poza – być może – przypadkami niektórych poważnych zaburzeń neurologicznych i chorób psychicznych, ograniczających poczytalność, człowiek dysponuje wolną wolą, czego wymownym wyrazem są podnoszone w różnych kontekstach, tak w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym, hasła o wolności. Na tym przekonaniu opiera się także kwestia podmiotowej odpowiedzialności w prawie karnym (Marek 2003). Pomimo potocznej oczywistości problem wolności woli przewijał się przez wszystkie systemy religijne, koncepcje fi lozofi czne i teorie społeczne na przestrzeni wieków, a rezultatem tych dociekań, opartych na subiektywnej introspekcji, jest cała paleta poglądów osadzonych pomiędzy dwoma skrajnościami – fatalizmem stoików a nieuniknioną wolnością egzystencjalistów." (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWarszawa : EduAkcjapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwolna wolapl_PL
dc.subjectpodejmowanie lub niepodejmowanie działaniapl_PL
dc.subjectperspektywa biologicznapl_PL
dc.titleWolna wola jako przejaw świadomości – perspektywa biologicznapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kedziorski_Wolna_wola_jako_przejaw_swiadomosci_perspektywa_biologiczna.pdf672,35 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons