Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2273
Tytuł: Postrzeganie zachowań nieetycznych przez pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach zatrudnienia
Autor: Dobrowolska, Małgorzata
Słowa kluczowe: nietradycyjne formy zatrudnienia; zachowania nieetyczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Chudzicka-Czupała (red.), “Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka” (s. 173-187). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the results of qualitative studies of nine focus interview groups in whichworkers representing nine flexible forms of employment took part (a substitute employment, temporaryemployment, self-employment or running one’s own business, telework, employment fora limited period of time, part-time job, a civil law contract, seasonal work, employment in a socialeconomy – in a social association). The analysis of transcriptions was conducted from the perspectiveof behaviours perceived by workers as more or less ethical, taking into consideration thespecificity of particular non-traditional jobs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2273
ISBN: 9788322621332
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dobrowolska_Postrzeganie_zachowan_nieetycznych_przez_pracownikow.pdf342,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons