Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2275
Tytuł: Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej", Katowice, 14-15 grudnia 2012
Autor: Mitrenga, Barbara
Słowa kluczowe: wyrażenia funkcyjne; konferencje; analiza jednostek leksykalnych
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Słowo - znaczenie - relacja w języku i w tekście" (S. 241-245). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W dniach 14–15 grudnia 2012 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się sympozjum naukowe na temat Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Głównym celem sympozjum było przedstawienie wyników dotychczasowych badań w zakresie poszczególnych klas wyrażeń funkcyjnych w ujęciu historycznojęzykowym przez wykonawców projektu oraz pokazanie szerokich i zróżnicowanych możliwości analizy tej klasy jednostek leksykalnych przez znawców współczesnej polszczyzny, a także innych języków.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2275
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mitrenga_Sprawozdanie_z_sympozjum_naukowego_Wyrazenia_funkcyjne.pdf268,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons