Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2279
Tytuł: Samorządowa konsultacja społeczna instytucją demokracji bezpośredniej
Autor: Barański, Marek
Słowa kluczowe: demokracja; doradztwo socjalne; samorządy lokalne; konsulatcje społeczne
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Barański, M. Tyrała (red.), “Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane problemy” (s. 13-26). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Among plenteous instruments of pure democracy social consultancy plays an important role,especially that which is subject to local governments. In social practice compulsory consultancytakes over non‑compulsoryones which is predominantly due to low levels of competency ofsocial consultancy rules. Also, it results from the lack of belief in this instrument’s effectivenessin the processes of influencing administrative decisions among citizens as well as officials whoare in charge of organizing and carrying out consulting. A characteristic feature of consultancyis their low level of factual knowledge, poor and non‑representativeselection of participants,domination of old instruments of carrying them out along with the lack of innovative methods toimprove them. In order to reanimate this form of citizens’ participation in the processes of decisionmaking, municipal authorities should strive for educational trainings aimed at councilorsand officials, as well as organizational trainings that would lead to introduction of partnershipprograms addressed to the Third Sector, whose quality proves its readiness to such action ora lack of it.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2279
ISBN: 9788380121126
9788380121133
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Baranski_Samorzadowa_konsultacja_spoleczna_instytucja_demokracji_bezposredniej.pdf487,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons