Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22797
Title: Obywatelstwo dzieci - oblicza dyskursu
Authors: Jarosz, Ewa
Keywords: obywatelstwo dzieci; partycypacja społeczna dzieci; uczestnictwo społeczne dzieci; prawa dzieci
Issue Date: 2014
Citation: "Pedagogika Społeczna" Nr 3 (2014), s. 51-71
Abstract: Koncepcja obywatelstwa dzieci jest „produktem" współczesności, jednak o korzeniach sięgających przede wszystkim korczakowskich poglądów na dziecko i jego możliwości oraz relacje z dorosłymi. Dzisiaj koncepcja obywatelstwa dzieci promowana jest instrumentami politycznymi ale także poprzez rozwjający się teoretyczno-praktyczny dyskurs, który obejmuje liczne wątki tematyczne. Artykuł jest próbą charakterystyki najbardziej widocznych wymiarów oraz wątków tematycznych owego dyskursu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22797
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosz_Obywatelstwo_dzieci_oblicza_dyskursu.pdf587,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons