Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2284
Tytuł: Edukacyjne odniesienia modalnych aspektów porozumiewania się w rozmowie dziecka i dorosłego
Autor: Rostańska, Eugenia
Słowa kluczowe: education; child; communication; conversation
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 207-220
Abstrakt: Author points on the specific character of communication in elementary education. That character comes out from the similarities and differences of communicational experiences between child and an adult. Author decided to pick conversation as a basic situation for creation of such experiences, considering, that it is most approachable to child and has a direct, neutral and personal character. Furthermore, conversation is a source of the transfer of meanings, creates interpersonal relations and constitutes the area of educational activities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2284
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rostanska_Edukacyjne_odniesienia_modalnych_aspektow_porozumiewania_sie.pdf670,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons