Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2285
Tytuł: Zmiana stopnia pewności podmiotu względem posiadanych i odbieranych w toku kształcenia informacji : (wybrane aspekty analizy samorzutnych pytań i stwierdzeń uczniów klas młodszych)
Autor: Oelszlaeger, Beata
Słowa kluczowe: spontaneous pupil questions and statements; subject’s confidence in the information
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 221-238
Abstrakt: In this article the author points to spontaneous pupil questions and statements in early primary education as a kind of reflection of objectives and contents of instruction. Both these types of utterance are described with reference to the presence of modality in the degree of subject’s confidence in the previously possessed information and the information acquired in the course of classes. Methods of data analysis are presented through the prism of elements of educational actions – objects which the pupils refer to in their questions or statements. The data for analysis was acquired by means of in-class observation carried out in the first and third grades of primary school.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2285
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Oelszlaeger_Zmiana_stopnia_pewnosci_podmiotu_wzgledem_posiadanych.pdf737,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons