Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2302
Tytuł: Ocalenie czy oblężenie? Pod naporem pamięci
Autor: Gruszczyk, Tomasz
Słowa kluczowe: Zygmunt Haupt; literatura polska
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Krakowiak (red.), "Oblężenie : strategia pisarska - postrzeganie światła - motyw literacki" (S. 69-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The issue of vividness and painterly qualities of prose by Zygmunt Haupt fuses the article’s two underlying issues. The first one involves the hitherto reception of his works — on the one hand, it saves them from oblivion, on the other — it imprisons them in an interpretative cliché, emphasizing its “painterliness”. The other issue involves the questions of the mnemonic experience and its significance in Haupt’s prose. The author of the article poses a thesis that a flood of visual reminiscences is experienced by Haupt’s Self not as a chance to save the past and its own identity, but as besetment and pressure — of both the memories themselves and the cultural patterns of their emergence. For him, the literary articulation of the mnemonic experience is thusly not a strategy to save from non-existence, but rather — this non-existence’s corroboration.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2302
ISBN: 9788380122796
9788380122802
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gruszczyk_Ocalenie_czy_oblezenie_Pod_naporem_pamieci.pdf703,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons