Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2309
Tytuł: Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi - historia i dzień dzisiejszy
Autor: Stasiła-Sieradzka, Marta
Słowa kluczowe: Human Resources Management; innovations in managemment
Data wydania: 2010
Źródło: Chowanna, 2010, t. 2, s. 145-162
Abstrakt: From times, when one can observe a social division of work, new considerations regarding human efficiency and the control of relations in the sphere of the employer‑ -worker begin. This period can be divided into few stages, where working ways changed in revolutionary manner. Discovering the following milestones of the mentioned changes it is worth pointing out the accompanying innovative solutions with regards to human management. The below article presents an evolution of thoughts regarding organization of human work starting from period of nomads, through agricultural and industrial revolution, and finishing on predicted solutions of the forthcoming post‑organization (post‑managing) era.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2309
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stasila_Sieradzka_Innowacje_w_zarzadzaniu_zasobami_ludzkimi.pdf529,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons