Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23106
Title: Glagoly reči i strategiâ avtora : (na materiale pol'skogo perevoda "Žizni nasekomyh" Viktora Pelevina)
Other Titles: Czasowniki mówienia i strategia autora (na materiale polskiego przekładu Życia owadów Wiktora Pielewina)
Speaking verbs and author’s strategy (based on Polish translation of The Life of Insects by Pelevin)
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Małysa, Oksana
Keywords: Wiktor Pielewin; przekład; czasowniki mówienia; strategia autora
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Banaszek-Szapowałowa (red.), "Słowiański krąg : słowo - myśl - obraz w tradycji i współczesności" (S. 154-164). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł poświęcony jest analizie czasowników mówienia w tekście oryginału i przekładu. W charakterze materiału egzemplifikacyjnego posłużyła jedna z pierwszych powieści Wiktora Pielewina Życie owadów. Przedmiotem badań jest funkcjonowanie danych jednostek w określonym kontekście i możliwości przekazania poszczególnych znaczeń w tekście innej kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23106
ISBN: 978-83-226-3780-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luboha-Kruglik_Glagoly_reci_i_strategia_avtora.pdf576,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons