Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2347
Title: "Solus christianus poeta" w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego a Platońska krytyka poezji
Authors: Kwosek, Jacek
Keywords: Maciej Kazimierz Sarbiewski; Platon; filozofia; poezja
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Malicki, T. Banaś-Korniak (red.), "Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem" (S. 43-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The aim of the article is to show how Sarbiewski’s opinion that it is only a Christian that can be a real poet could be influenced by Plato’s criticism of poetry. Plato claims that poetry does not describe the reality, but its appearances, among others. Sarbiewski, on the other hand, thinks that a poet’s creative act derives possibilities sticking in things and updates them in the matter of the word. The condition of a real poetry is, thus, knowledge on the reality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2347
ISBN: 9788322622223
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwosek_Solus_christianus_poeta_w_ujeciu_Macieja_Kazimierza_Sarbiewskiego.pdf542,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons