Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2347
Tytuł: "Solus christianus poeta" w ujęciu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego a Platońska krytyka poezji
Autor: Kwosek, Jacek
Słowa kluczowe: Maciej Kazimierz Sarbiewski; Platon; filozofia; poezja
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Malicki, T. Banaś-Korniak (red.), "Pomiędzy uczonością a dydaktyzmem" (S. 43-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is to show how Sarbiewski’s opinion that it is only a Christian that can be a real poet could be influenced by Plato’s criticism of poetry. Plato claims that poetry does not describe the reality, but its appearances, among others. Sarbiewski, on the other hand, thinks that a poet’s creative act derives possibilities sticking in things and updates them in the matter of the word. The condition of a real poetry is, thus, knowledge on the reality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2347
ISBN: 9788322622223
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kwosek_Solus_christianus_poeta_w_ujeciu_Macieja_Kazimierza_Sarbiewskiego.pdf542,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons