Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2348
Tytuł: Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji - prawda czy fałsz? : na przykładzie migracji zarobkowych
Autor: Roter, Adam
Słowa kluczowe: migration; high education; unemployment; society; graduate
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 143-151
Abstrakt: The article contains an analysis of education as a way out of being marginalized in terms of population movements. The author presents the idea of meritocracy, the reasons for failure as a means of achieving social advancement. Then examines the causes of migration graduates not only in terms of an informed decision about upgrading the skills, but also in terms of coercion associated with the inability to find work in line with education on the domestic market.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2348
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Roter_Edukacja_jako_proces_warunkujacy_wyjscie.pdf494,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons