Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2350
Tytuł: "Uczestnictwo dzieci" - idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci
Autor: Jarosz, Ewa
Słowa kluczowe: children; children’s social exclusion; child participation; children’s citizenship
Data wydania: 2012
Źródło: Chowanna, 2012, t. 1, s. 179-191
Abstrakt: There are a lot of research, papers and books that undertake the problem of social exclusion touching various groups of people: women, disabled, ethnical, religious, poor or former prisoners. But there is a kind of gap, especially in polish social literature, a field of scientific reflection and social practice where few has been said, yet — children’s exclusion. In Polish conditions a convenience that “children and fish has no voice” is still strong and active, whereas all around the approach to children’s social status is named as an idea, a need and efforts to develop child participation, to build child citizenship. The paper presents the international instruments and tools of the idea od child participation and its development, the clue of contemporary idea of child participation, essential factors and strategies of promoting children’s social participation and creating children’s citizenship.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2350
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarosz_Uczestnictwo_dzieci.pdf582,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons