Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23562
Title: Przeciw myśleniu modelami. Jaka racjonalność teologii?
Authors: Słomka, Jan
Keywords: Modele teologiczne; myślenie podmiotowe; racjonalność teologii; paradygmat teologiczny; język teologii
Issue Date: 2022
Citation: "Studia Bobolanum" T. 33, Nr 1 (2022), s. 59-74
Abstract: Ten artykuł jest kontynuacją polemiki z „myśleniem modelami” w teologii, jaka ukazała się w Studia Bobolanum (2021, 1). Krytyka myślenia modelami została tu pogłębiona, co pozwoliło ukazać dwa radykalnie odmienne paradygmaty uprawiania teologii, czyli dwie jej racjonalności. Myślenie modelami jest znakiem i efektem racjonalności opartej na myśleniu nauki nowożytnej, a przede wszystkim na logice matematycznej. Tej racjonalności przeciwstawiam paradygmat podmiotowy: teologia powinna być uprawiana jako myślenie wychodzące od podmiotu i uznające prymat podmiotu nad tym, co przedmiotowe, obiektywne. Intelektualnym fundamentem takiego myślenia jest filozofia podmiotu. Dla takiej teologii szczególnie ciekawa jest, jako metoda myślenia, fenomenologia, a jako metafizyka ‒ myśl Levinasa. Język teologii również odzwierciedla przyjęty paradygmat. Na koniec pokazuję, że przyjęcie paradygmatu (przedmiotowego lub podmiotowego) w teologii ma poważne skutki w teologii praktycznej i w dydaktyce teologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23562
DOI: 10.5604/01.3001.0015.8691
ISSN: 1642-5650
2720-1686
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Przeciw_mysleniu_modelami_Jaka_racjonalnosc_teologii.pdf531,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons