Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23571
Title: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 02.12.2005 z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: prawo kanoniczne; rozwód; Sąd Metropolitalny w Katowicach
Issue Date: 2006
Citation: Ius Matrimoniale, T. 11 (2006), s. 171-177
Abstract: Wyrok Sądu Metropolitalnego w Katowicach (c. Sobański) z 2.12.2005 z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiąz­ków małżeńskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23571
ISSN: 1429-3803
2353-8120
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Sadu_Metropolitalnego_w_Katowicach_z_02_12_2005.pdf430,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons