Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23587
Title: Wychowanie do okazywania szacunku osobie starszej w rodzinie : w świetle teorii uczenia się
Authors: Juroszek, Weronika
Keywords: rodzina; wychowanie; teoria uczenia się; szacunek dla osób starszych
Issue Date: 2016
Citation: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, T. 25, nr 1 (2016), s. 195-203
Abstract: W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się, że kultura zachodnia stała się kulturą rodziny atomowej, a więc takiej, której funkcjonowanie opiera się na dwóch pokoleniach – rodziców i dzieci, z wyłączeniem pokolenia dziadków. Zanik rodziny wielopokoleniowej jest objawem negatywnych przemian, m.in. w sferze moralności, charakteryzujących się następującymi cechami: zmianami w hierarchii wartości (zanik dawnych, tradycyjnych wartości i tworzenie się nowych), sekularyzacją moralności (odchodzeniem od modelu moralności chrześcijańskiej), indywidualizacją moralności (promocja nieograniczonej autonomii człowieka), reorientacją wartości moralnych (za: Mariański, 2001, s. 27) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/23587
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Wychowanie_do_okazywania.pdf980,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons