Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2360
Title: On irreducible maps and extremally disconnected spaces
Authors: Błaszczyk, Aleksander
Keywords: matematyka; odwzorowania nieprzywiedlne; przestrzenie ekstremalnie niespójne
Issue Date: 1973
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 7-15
Abstract: "Przedmiotem pracy są przestrzenie ekstremalnie niespójne i pewne rodzaje odwzorowań nieprzywiedlnych, m. in. odwzorowania nieprzywiedlne w sensie Mioduszewskiego i Rudolfa. Praca zawiera zewnętrzną charakteryzację przestrzeni ekstremalnie niespójnych przy pomocy tych odwzorowań. Podana jest ogólna definicja nakrycia ekstremalnie niespójnego dowolnej przestrzeni Hausdorffa X.(...)" (fragm. streszczenia)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2360
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blaszczyk_On_irreducible_maps_and_extremally.pdf463,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons