Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2360
Tytuł: On irreducible maps and extremally disconnected spaces
Autor: Błaszczyk, Aleksander
Słowa kluczowe: matematyka; odwzorowania nieprzywiedlne; przestrzenie ekstremalnie niespójne
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 7-15
Abstrakt: "Przedmiotem pracy są przestrzenie ekstremalnie niespójne i pewne rodzaje odwzorowań nieprzywiedlnych, m. in. odwzorowania nieprzywiedlne w sensie Mioduszewskiego i Rudolfa. Praca zawiera zewnętrzną charakteryzację przestrzeni ekstremalnie niespójnych przy pomocy tych odwzorowań. Podana jest ogólna definicja nakrycia ekstremalnie niespójnego dowolnej przestrzeni Hausdorffa X.(...)" (fragm. streszczenia)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2360
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Blaszczyk_On_irreducible_maps_and_extremally.pdf463,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons